Dagens Naeringsliv – Odfjell topper verstingliste

(Written by Bjørn Segrov)

Access the original article

Download the article as a PDF

1 November 2013 - På fire og et halvt år er 107 utrangerte norske og norskkontrollerte skip sendt til opphugging på strendene i Bangladesh, India og Pakistan. Odfjell SE i Bergen topper listen over rederier som selger skip til opphuggere der.

En rekke norske rederier befinner seg på Bellonas og NGO Shipbreaking Platforms «verstingliste». Blant dem er Odfjell SE, Salhus Shipping, Knusten OAS Shipping/Knutsen NYK Offshore Tankers, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Frontline, Star Reefers og Green Reefers.

- På enkelte rederiers hjemmesider legges det vekt på samfunns- og miljøansvar.

Samtidig hugges de samme rederienes gamle fartøyer opp på steder der arbeidsmiljøet er under enhver kritikk og miljøskadene åpenbare, sier seniorrådviger Svend Søyland  i Bellona.

Ved hjelp av IMOs registreringsnumre i ulike maritime databaser har Bellona kunnet spore skip på asiatiske strender som er blitt solgt til lokale opphuggerselskaper. Mange av skipene har endret eier, flaggstat og navn i prosessen.

- Hadde skip endt opp på strender i Norge på denne måten, ville selskapene raskt blitt ilagt store bøter for grov miljøkriminalitet, sier Bellona-lederen Frederic Hauge.

Han mener funnene er deprimerende i en tid der flere rederier bestreber seg på å hugge opp sine skip på en god og sikker måte.

 

 

- Under enhver kritikk – På enkelte rederiers hjemmesider legges det vekt på samfunns- og miljøansvar. Samtidig hugges de samme rederienes gamle fartøyer opp på steder der arbeidsmiljøet er under enhver kritikk og miljøskadene åpenbare, sier seniorrådgiver Svend Søyland i Bellona til Dagens Næringsliv.

Ved hjelp av IMOs registreringsnumre i ulike maritime databaser har Bellona kunnet spore skip på asiatiske strender som er blitt solgt til lokale opphuggerselskaper. Mange av skipene har endret eier, flaggstat og navn i prosessen.

– Hadde skip endt opp på strender i Norge på denne måten, ville selskapene raskt blitt ilagt store bøter for grov miljøkriminalitet, sier Bellona-lederen Frederic Hauge.

Han mener funnene er deprimerende i en tid der flere rederier bestreber seg på å hugge opp sine skip på en god og sikker måte.

“Nancy” ble “Fancy”

Haugesund-rederiet Knutsen NYK Offshore Tankers bøyelaster «Nancy Knutsen» ble i våres hugget på en strand i Gadani i Pakistan under navnet «Comorian Fancy». «N»-en i Nancy var blitt til «F».

Det 20 år gamle og 241 meter lange tankskipet ble flagget ut fra Norge til Komorene før det gikk til opphugging. Så langt Bellona har kunnet bringe på det rene, solgte rederiet «Nancy Knutsen» til et selskap på de britiske jomfruøyene før det endte sine dager i Pakistan.

Befraktningsdirektør John Einar Dalsvåg i rederiet avviser kategorisk at det var eier av «Nancy Knutsen» da tankskipet ble kjørt på stranden i Pakistan.

Prisen rederiene kan få for skip som ender opp på strendene i India, Pakistan og Bangladesh, er ifølge Bellona høyere enn de hadde fått dersom de hadde solgt til selskaper som bruker internasjonalt sertifiserte dokker.

Søyland viser til at det finnes anlegg i Kina som er godkjent av det japanske skipsklassifikasjonsselskapet ClassNK. Han sier at ingen av opphuggingsstedene u India eller Pakistan har godkjennelse fra noen av de store klasseselskapene.

Leela Shipbreaking, som er en betydelig aktørr innenfor skipsopphugging både i India og Bangladesh, utsteder sertifikater og reklamerer med å følge ISO-standarder. Ved nærmere gjennomgåelse viser det seg imidlertid ifølge Bellona at sertifikatene ikke er spesifikke for opphugging av skip.

Mange svakheter

Norges Rederiforbund anbefaler sine medlemmer å følge bestemmelsene i en FN-konvensjon om skipsopphugging. Men konvensjon er ikke ratifisert, det vil si at den ennå ikke har fått tilslutning fra tilstrekkelig mange land til at den er trådt i kraft.

Bellona-rådviger Søyland ser mange svakheter ved konvensjonen, som ifølge ham vikke vil stanse bruken av strender som opphuggingsplass:

- Nasjonale myndigheter skal regulere og kontrollere opphuggingsstedene. Men i enkelte land er forvaltningskulturene i betydelig grad utsatt for korrupsjon.
- Regelverket for håndtering av avfall er svakt med høye grenseverdier. Det krangles for eksempel i IMO, FNs internasjonale sjøsikkerhetsorganisasjon, om deteksjonsgrensen for asbest skal være en prosent eller 0,1 prosent, sier Søyland.

 

EU vil ha forbud

- I et ferskt vedtak stiller EU-parlamentet metodiske krav til hvordan tank- og tørrlastskip skal hugges.
- Beslutningen kan føre til at det ikke lenger blir mulig å kjøre utrangerte fartøyer opp på strendene i Bangladesh, Pakistan og India op plukke dem fra hverandre der.
- Norges Rederiforbund anbefaler sine medlemmer å følge bestemmelsene i en FN-konvensjon om skipsopphugging.