Het Laatste Nieuws – Gifschip aan de ketting gelegd

(Written by Kristof Pieters)

Access the original article

6 June 2014 - Aan het Vrasenedok in de Waaslandhaven is gisteren het schip Global Spirit aan de ketting gelegd. Het zou koers zetten naar een scheepskerkhof in India maar Europa verbiedt de export van scheepswrakken naar ontwikkelingslanden.

De Europese Waste Shipment Regulation verbiedt de export van alle gevaarlijke afval, waaronder ook scheepswrakken, naar ontwikkelingslanden. Daarmee wil Europa een eind maken aan de praktijk van heel wat Westerse bedrijven om hun gevaarlijk en giftig afval te dumpen in ontwikkelingslanden. Het is op basis van deze Europese regelgeving dat de milieu-inspectie gisteren aan het Havenbedrijf bevel heeft gegeven om de Global Spirit aan de ketting te leggen. Het schip ligt momenteel aangemeerd aan de Seaportterminal van het Vrasenedok. Het zou eerst Europese tweede-handswagens naar Afrika vervoeren, alvorens koers te zetten naar het Alang scheepskerkhof in India.

Scheepskerkhof

De vraag om het aan de ketting te leggen kwam van de ngo Shipbreaking Platform. “Het Japans schip werd voor 6,8 miljoen dollar verkocht aan een Indisch scheepskerkhof”, zegt woordvoerster Ingvlid Jenssen. “Dergelijke scheepskerkhoven kunnen enkel winst maken dankzij goedkope werkkrachten en door de milieubescherming te omzeilen. Ze zijn bovendien slecht of niet uitgerust om giftige residu’s in schepen te behandelen. We hebben daarom een brief geschreven naar de Vlaamse Milieumaatschappij. Dit druist immers in tegen de Europese regelgeving die verbiedt dat dergelijke gifschepen geĆ«xporteerd worden naar landen die noch over de middelen, noch over de technologie beschikken om dergelijk scheepsafval te verwerken.”

Het was even twijfelachtig of de milieu-inspectie kon ingrijpen omdat het schip officieel op een handelsroute is naar Afrika. De eigenaar gaf echter zelf toe dat het schip ontmanteld zal worden. “Dit is toch uitzonderlijk. De meeste eigenaars dienen een vals contract in waarin staat dat het schip nog in gebruik is of gerepareerd zal worden”, aldus Jenssen.

Europarlementslid Kathleen Van Brempt sloot zich gisteren bij de vraag tot actie aan. “Er moest snel ingegrepen worden, want van zodra het schip geladen is, vertrekt het,” zegt Van Brempt, die er op wijst dat de scheepskerkhoven in India, Bangladesh of Pakistan een kwalijke reputatie hebben. “De eigenaars kunnen slechts grote winsten maken door een totaal gebrek aan werknemersrechten en milieunormen in die landen en door de extreem lage lonen die ze betalen aan hun arbeiders. Die werken in mensonwaardige omstandigheden, met alle gevolgen vandien. Vorig jaar nog overleden zes arbeiders door een gebrek aan veiligheidsmaatregelen in het bewuste scheepskerkhof,” zegt Van Brempt. “Bovendien worden de arbeiders dagelijks blootgesteld aan allerlei toxische producten en materialen, zoals asbest, olie en andere giftige stoffen die nog in de schepen aanwezig zijn. Dergelijke schepen moeten in de juiste omstandigheden op een voor het milieu verantwoorde manier ontmanteld worden, en niet gedumpt worden op de kusvan AziĆ«.”