Koini gnomi – Προτεραιότητα η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Access the original article

3 June 2015 - Xαιρετισμό απηύθυνε ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Τσιρώνης, στην ημερίδα με θέμα «Προς μία Βιώσιμη Ναυτιλία: Η Κοινωνία των Πολιτών σε διάλογο με φορείς χάραξης πολιτικής και τη ναυτιλιακή βιομηχανία».

Την ημερίδα, διοργάνωσαν οι οργανώσεις Μεσόγειος SOS, Greenpeace, NGO Shipbreaking Platform, Superfrinder Foundation Europe και Transport and Environment.

Στο ξεκίνημα της ομιλίας του, ο αναπληρωτής ΠΑΠΕΝ, κ. Γιάννης Τσιρώνης, τόνισε πως «αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να συμμετέχω σήμερα στο διάλογο της κοινωνίας των πολιτών με το χώρο της ναυτιλίας για την προώθηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών. Ο στόχος αυτός μας βρίσκει, ασφαλώς, απολύτως σύμφωνους».

Ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της ναυτιλίας

Σύμφωνα με τον κ. Τσιρώνη, «η Ελλάδα, με πάνω από 15.500 χιλιόμετρα ακτογραμμής, είναι μια χώρα άρρηκτα συνδεδεμένη ιστορικά και πολιτισμικά με τη θάλασσα. Ταυτόχρονα, η θάλασσα αποτελεί βασικό πλουτοπαραγωγικό πόρο της χώρας, αφού συνδέεται με τον τουρισμό και τη ναυτιλία που αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, καθώς επίσης και με τις υδατοκαλλιέργειες, που αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς εξαγωγικούς μας κλάδους».

«Ως εκ τούτου, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο πρέπει να «χτίσουμε» την ευημερία μας», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, «όλοι γνωρίζουμε ότι η ναυτιλία, σε περίπτωση μη ορθών πρακτικών ή ατυχημάτων, μπορεί να αποτελέσει αιτία σημαντικών προβλημάτων για το θαλάσσιο περιβάλλον. Τα προβλήματα αυτά γίνονται εντονότερα στη Μεσόγειο λόγω του περίκλειστου χαρακτήρα της και του μεγάλου ποσοστού του θαλάσσιου εμπορίου που διεξάγεται μέσω αυτής. Ναυτιλιακές δραστηριότητες που διεξάγονται με τρόπο που υποβαθμίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και τις ακτές μας δεν μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες». Στον αντίποδα εξήγησε, πως «η ναυτιλία, μαζί με το σιδηρόδρομο, αποτελεί τον πλέον φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων αφού οι εκπομπές ανά τόνο μεταφορικού έργου είναι πολύ μικρές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της δεν πρέπει να βελτιώνονται διαρκώς. Για το σκοπό αυτό υπάρχει μια πληθώρα νομοθετικών εργαλείων τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε Ευρωπαϊκό».

Υιοθέτηση αυστηρών προτύπων χωρίς εκπτώσεις για περιβάλλον και εργαζομένους

Για τον αναπληρωτή υπουργό, «η ναυτιλία αποτελεί τη μοναδική οικονομική δραστηριότητα, η οποία είναι πλήρως παγκοσμιοποιημένη, πολύ πριν η παγκοσμιοποίηση καταστεί ένα ευρύτατα διαδεδομένο φαινόμενο με ιδεολογικές και πολιτικές προεκτάσεις».

«Οι κανόνες που διέπουν τη ναυτιλία βασίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και, ως εκ τούτου, έχουν τη δική τους νομοτέλεια, η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή. Επομένως, ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης των ναυτιλιακών θεμάτων, είναι με βάση παγκόσμιες συμφωνίες που εξασφαλίζουν καθολική εφαρμογή των συμφωνημένων κανόνων στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού», υποστήριξε, καθώς «διαφορετικά, δεδομένης της ευκολίας αλλαγής σημαίας, απόπειρες εισαγωγής μονομερών περιφερειακών ρυθμίσεων, μπορεί να αποδειχθούν αναποτελεσματικές ή να φέρουν τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, παρά τις καλές προθέσεις».

Όπως αποσαφήνισε στη συνέχεια, «η διεθνής κοινότητα διαθέτει ένα ισχυρό πλέγμα κανονισμών για τη διασφάλιση των ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών, κυρίως στο πλαίσιο της διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, γνωστής ως MARPOL. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα τεθεί σε ισχύ και η Σύμβαση για τον έλεγχο και τη διαχείριση του έρματος και των ιζημάτων των πλοίων».

«Δεν αρκούμαστε όμως μόνο στις λύσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει μια σειρά σημαντικών νομικών εργαλείων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με κυριότερο την Οδηγία Πλαίσιο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον», υποστήριξε ο κ. Τσιρώνης.

Η εν λόγω Οδηγία θέτει ως στόχο την επίτευξη ή τη διατήρηση «Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης» στα θαλάσσια ύδατα μέχρι το 2020, στόχος που πρέπει να λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για διαρκή βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στην ομιλία του τόνισε, πως «η υλοποίηση της Οδηγίας Πλαίσιο, προχωρά στη χώρα μας σύμφωνα το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα νομικά εργαλεία που διαθέτουμε όπως:

• η αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική,

• η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά,

• η Οδηγία για τα Ύδατα Κολύμβησης

• η Οδηγία για τους Οικοτόπους,

• η νέα Οδηγία για το Θαλάσσιο Σχεδιασμό και ο Κανονισμός για τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη που υιοθετήθηκαν πολύ πρόσφατα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, όπως επίσης και τις νέες ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης της πλαστικής σακούλας.

Ειδικά για τη ναυτιλία, θέλω να κάνω ειδική μνεία σε δύο πρόσφατα υιοθετηθέντα νομικά εργαλεία:

1. στον Κανονισμό για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές και

2. στον Κανονισμό για την ανακύκλωση των πλοίων.

Αναφορικά με τον πρώτο, θέλω να πιστεύω ότι η υιοθέτησή του θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση στην αντίστοιχη συζήτηση που διεξάγεται στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό με σκοπό την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας».

Αναφορικά με τον Κανονισμό για την ανακύκλωση των πλοίων, για τη διαμόρφωση και υιοθέτηση του οποίου υπήρξε καθοριστική η συμβολή της Ελλάδας, ο αναπληρωτής υπουργός υπενθύμισε, «ότι στοχεύει στην επίσπευση της εφαρμογής της, αντίστοιχου περιεχομένου, Διεθνούς Σύμβασης του Χονγκ Κονγκ».

Τέλος, ο κ. Τσιρώνης έκλεισε, τονίζοντας, πως «το ζητούμενο είναι η βελτίωση των ακολουθούμενων πρακτικών διάλυσης των πλοίων, κυρίως στις εγκαταστάσεις της Νότιας και Ανατολικής Ασίας. Είναι απαραίτητη η υιοθέτηση αυστηρών προτύπων χωρίς, όμως, αποκλεισμούς οι οποίοι θα αποδειχθούν αντιπαραγωγικοί αν δεν λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα και οι ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας, αλλά και χωρίς εκπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και των εργαζομένων».