Maritime Danmark – EU-Parlament siger nej til ophugningsskat

Access the original article

18 April 2013 - Europa-Parlamentet har i dag afvist et forslag om en europæisk skatteafgift til ophugning af skibe. Et stort skridt nærmere Hong Kong-konventionen, der sikrer stramme globale regler for bæredygtig ophugning, mener Danmarks Rederiforening.

”Regionale særregler i EU er den forkerte vej at gå, da det ikke løser problemets kerne – de uacceptable forhold ved ophugning, der fortsat i en vis udstrækning finder sted i Asien,” siger chefkonsulent i Danmarks Rederiforening Maria Bruun Skipper.

”Danmarks Rederiforening arbejder for strammere og mere miljørigtig lovgivning for ophugning af skibe. Men lovgivningen skal være global, hvis den skal have den rette effekt. Den globale lovgivning er faktisk på vej, da den såkaldte Hong Kong-konvention, som FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, vedtog i 2009, træder i kraft, når den er ratificeret af et tilstrækkeligt antal lande”, fortsætter Maria Bruun Skipper.

Danmarks rederiforening mener derfor, at det er godt, at Europa-Parlamentet i dag har afvist et forslag om en regional EU skat på området, der ville have sat arbejdet for en gældende global aftale i stå.
”En EU-aftale, der fremmer gennemførelsen af Hong Kong-konventionen er det bedste for miljøet og værftsarbejderne. Og ophugningsværfterne i Asien er faktisk i gang med at indstille sig på miljøkravene i kommende global lovgivning,” siger hun.

Sammen med de internationale rederorganisationer opfordrer Danmarks Rederiforening landenes regeringer på globalt plan til hurtigst muligt at gennemføre Hong-konventionen.

Andre er dog ikke nært så tilfredse, som Danmarks Rederiforening, med udfaldet af Europaparlamentets afstemning. Paraplyorganisationen NGO Shipbreaking Platform, har således fordømt dagens afstemning.

“Ideen om en fond er blevet diskuteret i 15 år på europæisk plan. Lad os se det i øjnene. Parlamentet har undladt at opretholde sine egne principper og levere som lovet”, siger Patrizia Heidegger, administrerende direktør for NGO Shipbreaking Platform.

Parlamentet skal nu nå til enighed med Ministerrådet, og Rederiforeningen vil fortsat arbejde for, at EU-lovgivningen afspejler Hong-konventionen og ikke byder på regionale særregler.