Maritime.no – 7 av 10 skip skrapes fortsatt på strendene i Sør-Asia

(Written by Susanne Rislå Andersen)

Access the original article

7 August 2015 - Bare i andre kvartal i år, endte over halvparten av skipene som ble solgt til skraping, sin levetid på de beryktede sør-asiatiske strender.

Ifølge tallene i den siste rapporten fra NGO Shipbreaking Platform, gikk 136 av de 213 fartøyene som på verdensbasis ble solgt skraping, til “beaching” mellom april og juli.

Det var også organisasjonens siste oppdatering, som kunne vise til at totalt 45 skip sendt til opphugging i Sør-Asia denne perioden hadde europeiske eiere.

Versting-listen

På toppen av versting-listen over skip som hugges opp under kritikkverdige forhold andre kvartal i år, kommer fra Hellas. Men av de europeiske skipene, tilhørte to av disse det Oslo Børs-norterte rederiet Golden Ocean Group i Oslo, med John Fredriksen som største aksjonær.

- Med så mye vi vet om arbeidsforholdene i dag, er det spesielt overraskende at det fortsatt sendes skip til Bangladesh, sier politisk rådgiver Ingvild Jenssen i NGO Shipbreaking Platform til Maritime.no.

Ifølge Jenssen skjer fortsatt 70 prosent av skrapingen på strendene i Sør-Asia, og hun synes det er spesielt kritikkverdig når en norsk aktør gjør det.

- Det er også her rederiforbundet spesielt har frarådet sine medlemmer, på grunn av barnearbeid og arbeidsforholdene.

Jenssen peker på at Norge har vært en pådriver for et strengere regelverk knyttet til resirkulering av skip, og at Norges Rederiforbund allerede i 2009 anbefalte medlemmene sine om å ikke gjennomføre denne formen for skipsvraking som skjer på strendene i Sør-Asia.

Frem til høsten 2013 har det de fire siste årene vært sendt 107 utrangerte norske og norskkontrollerte skip til opphugging på strendene i Bangladesh, India og Pakistan. Deretter har antallet sunket kraftig.

I fjor viser årsrapporten fra NGO Shipbreaking Platform at ingen norske skip gikk til opphugging på strendene i Pakistan eller Bangladesh.

Langsom utvikling

Koalisjonen av miljø-, menneskeretts- og arbeidstakerorganisasjoner, som ble opprettet for ti år siden av blant annet Jenssen, jobber for å få et internasjonalt fokus på skipsvraking:

- Vi har jobbet mye lenger enn vi hadde trodd. Ting skjer, men ikke fort nok, med tanke på at vi i mange år har visst hvor dårlig tilstandene er. Bare et mindretall av verdens skip hugges opp under kontrollerte forhold ved kaianlegg eller i tørrdokker.

Viktig at aktører går i bresjen

Jenssen berømmer de store rederiene som danske Maersk og tyske Hapag-Lloyd som har tatt et klart standpunkt om at beaching av deres skip ikke skal forekomme.

- Det er viktig at store aktører bruker sin påvirkningskraft og går i bresjen på dette feltet. Vi ser også at cargo-eiere som H&M, har gått sammen i et svensk initiativ om å ikke jobbe med rederier som ikke tar ansvar for at skip hugges opp forsvarlig.