NyTeknik – Flytdockan ska kapa skrottiden

(Written by Calle Froste)

17 January 2013 - I dag tar det åtta månader att skrota fartyg. I framtiden kan det gå på två veckor. En svensk-åländsk grupp har utvecklat en miljövänlig och lönsam metod.

Uttjänta fartyg körs upp på stränderna vid högvatten och när vattnet sjunker undan hugger horder av lågbetalda arbetare in på skrovet. De ålderdomliga arbetsmetoderna för att återvinna skrotfärdigt tonnage gör att kemikalier, oljor, asbest och giftig bottenfärg sprids i havet. Samtidigt är jobbet som upphuggare farligt. 2012 omkom ett 20-tal av de cirka 20 000 arbetarna i indiska Alang där skrothandeln omsätter omkring 15 miljarder kronor om året.

Nu har en grupp svenska och åländska forskare och ingenjörer i bolaget Swedish Maritime Environmental Markets utvecklat en storskalig skrotningsmetod som är på en och samma gång lönsam och miljövänlig. Bland utvecklarna finns Uppsalaforskaren George Kinigalakis och Kjell Eriksen som varit teknisk chef på rederiet Broströms.

– Vi ansökte och lämnade in patentet på vår metod i oktober 2012, säger Kjell Eriksen.

Den patentsökta metoden bygger på att fartyg som ska skrotas förtöjs i en flytande återvinningsanläggning (FSRS) i närheten av en hamn. Personal som bor ombord på de pråmar som omgärdar anläggningen arbetar veckovis och i skift med att skära sönder fartygen. Kemikalier och oljor sugs upp från fartygets tankar eller från botten av FSRS-anläggningen och placeras i tankar ombord.

Sex matarfartyg kör upp till åtta lastbilstrailrar i skytteltrafik med järnskrot och miljöfarligt avfall till hamn.

– Tanken med de här anläggningarna är att de ska placeras där det redan finns infrastruktur för att ta hand om avfallet, säger Kjell Eriksen.

Varje anläggning beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor.

– Våra beräkningar visar att FSRS-systemet är mer än tjugo gånger effektivare än att riva för hand på traditionellt vis. Därför är de också lönsamma. Tillgången på kranar och fungerande logistik samt att vi skär ner fartygen i fyra eller fem olika steg vid sidan av pråmarna gör att ett arbete som förr kunde ta åtta månader nu går på två–tre veckor. Dessutom måste något göras åt de fruktansvärda förhållandena, säger Kjell Eriksen.

Enligt Eriksen är ett varv i Bangladesh redan kontrakterat för att bygga ett 250 meter långt FSRS-system i full skala.

– Här behöver man inte bygga en prototyp, den fungerar, säger Kjell Eriksen.

Björn Södahl, biträdande föreståndare vid Lighthouse Maritime Competence Centre, en samarbetsorganisation mellan rederibranschen och Chalmers, ser positivt på planerna:

- Konceptet ser intressant ut och det är positivt om svensk kompetens och entreprenörskap kan bidra till en konkurrenskraftig och långsiktig lösning av skrotningsproblematiken, säger han.