Trouw – Weerstand tegen sloopwerf Harlingen

6 December 2012 - De kans dat de haven van Harlingen een sloopwerf krijgt voor zeeschepen lijkt verkeken. Brugemeester en wethouders hebben de gemeenteraad een negatief advies gegeven en de raad zelf is sterk verdeeld.

De plannen voor de aaleg van een werf waar zeeschepen uitelkaar worden gesneden en worden ontdaan van olie en asbest werd in april dit jaar gelanceerd door het Harlinger Havenbedrijf Westergo. De sloopwerf zou goed sijn voor de werkgelegenheid in de regio. Het havenbedrijf zou extra inkomsten kunnen verwerven door de verkoop van de grond en het innen van haven- en kadegelden.

De bedrijven in de haven waren positief. De milieuvereningen waaronder de Waddenvereniging regageerden vooral verontrust. De werf leidde zelfs tot vragen in de Tweede Kamer. Toenmalig staatssecretaris Henk Bleker (landbouw en natuur) hield zich op de vlakte. Hij wenste geen oordeel te vellen over de wenselijkheid van een sloopwerf op de grens van het beschermde natuurgebeid de Waddenzee.

Het slopen van zeeschepen valt in de milieucategorie 5.2 en dat betekent dat deze bedrijven zich pas in een gemeente mogen vestigen na groen licht van de gemeenteraad. Volgens Bauke van de Pol (raadslid voor Frisse Wind Harlingen) moet de gemeenteraad het voorstel afwijzen. In zijn visie heeft de scheepssloperij niets te zoeken in Harlingen. Er is voldoende ruimte langs het Noordzeekanaal tussen Beverwijk (waar ook staal kan worden omgesmolten) en Amsterdam.

De PvdA wacht op meer informatie over de plannen. Zo is nog steeds onduidelijk welke partijen achter de aanvraag voor de sloopwerf zitten. Die informatie zal uit concurrentieoverwegingen ook niet worden verschaft, zo stelt Rik Duijn, directeur van het Harlinger havenbedrijf.